Zgodovina

zgodovina
  • 1899 – Ustanovljena prva usnjarna družine Bolhar
  • 1928 – Družina Bolhar ustanovi proizvodnjo v Domžalah
  • 1993 – Razširitev dejavnosti in vstop na svetovne trge
  • 2001 in 2002 – Podjetje BOLHAR vpisano v Zlato knjigo najuspešnejših podjetnikov

Podjetje BOLHAR d.o.o. je eden najmočnejših trgovskih podjetij prodaje usnja na področju JV dela Evrope. Zaradi vse večjega povpraševanja smo ustanovili podjetja v Avstriji, Hrvaški in Srbiji.